БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 3,1 g
Капак: 
Вместимост: 0,05 l
Вместимост до ръба: 0,12 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%