БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 28 g
Капак: 11,4 g
Вместимост: 0,65 l
Вместимост до ръба: 0,8 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%