БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 23,8 g
Капак: 7 g
Вместимост: 0,65 l
Вместимост до ръба: 0,67 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%