Специална алуминиева капачка с коекструдиран полипропилен, която намира широко приложение при напитки.