БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 182 g
Капак: 60,1 g
Вместимост: 6,4 l
Вместимост до ръба: 6,95 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5