БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 20,2 g
Капак: 8,6 g
Вместимост: 0,55 l
Вместимост до ръба: 0,65 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%