БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 13 g
Капак: 8,6 g
Вместимост: 0,3 l
Вместимост до ръба: 0,38 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5