БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 15,5 g
Капак: 10,5 g
Вместимост: 0,25 l
Вместимост до ръба: 0,35 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%