БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 5,8 g
Капак: 5 g
Вместимост: 0,1 l
Вместимост до ръба: 0,12 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%