Лакиране - използваме следните видове термолакове

- PS

- Combi - за PS и PP

- Combi PVC - за PS, PP, PVC и PET

- Антикорозионни термолакове - основно се използват за козметични продукти с висок Ph.

Предлагани дебелини - от 28 микрона до 120 микрона.

Праймер лак - на полиестерна основа и нитроцелулозна основа.