БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 54 g
Капак: 25 g
Вместимост: 1,65 l
Вместимост до ръба: 1,67 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%