БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 320,4 g
Капак: 12,3 g
Вместимост: 0,6 l
Вместимост до ръба: 0,73 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%