БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 13,5 g
Капак: 6,8 g
Вместимост: 0,31 l
Вместимост до ръба: 0,375 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%