БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 208,7 g
Капак: 60 g
Вместимост: 7 l
Вместимост до ръба: 7,9 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%