БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 173 g
Капак: 44,4 g
Вместимост: 6,1 l
Вместимост до ръба: 6,4 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%