БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 180,6 g
Капак: 43,7 g
Вместимост: 5,5 l
Вместимост до ръба: 6,5 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%