БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 683,6 g
Капак: 200,4 g
Вместимост: 20 l
Вместимост до ръба: 21,7 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%