БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ: 
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 572,5 g
Капак: 114 g
Вместимост: 20 l
Вместимост до ръба: 20 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%