БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 383,5 g
Капак: 101 g
Вместимост: 12 l
Вместимост до ръба: 13 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%