БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 253,4 g
Капак: 60 g
Вместимост: 10,3 l
Вместимост до ръба: 11,1 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%