БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 195 g
Капак: 48,5 g
Вместимост: 6 l
Вместимост до ръба: 6,3 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%