БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 123,3 g
Капак: 34 g
Вместимост: 3,5 l
Вместимост до ръба: 4,1 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%