РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

ID - mm OD - mm CD - mm  H - mm Volume - ml/cm3 Lid
80,3 87 86 22 95 -
           

Контейнера и капачката могат да бъдат произведени във всички цветове.

Капачката подлежи на печат.

Контейнера няма оребряване.