РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

ID - mm OD - mm CD - mm  H - mm Volume - ml/cm3 Lid
64,3 72 69,5 13 35 69,5
           

Контейнера и капачката могат да бъдат произведени във всички цветове.

Капачката подлежи на печат.

Контейнера има ъглово оребряване.