РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

ID - mm OD - mm CD - mm  H - mm Volume - ml/cm3 Lid
75 83,8 81 27,3 105 81
           

Контейнера и капачката могат да бъдат произведени във всички цветове.

Капачката подлежи на печат.

Контейнера може да бъде с право или ъглово оребряване.