БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак:10 g
Капак: 6,7 g
Вместимост: 0,2 l
Вместимост до ръба: 0,21 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%