БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 33 g
Капак: 20,5 g
Вместимост: 1 l
Вместимост до ръба: 1,4 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%