БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 37 g
Капак: 10,7 g
Вместимост: 1,2 l
Вместимост до ръба: 1,32 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%