БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 30,5 g
Капак: 10 g
Вместимост: 1,1 l
Вместимост до ръба: 1,3 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%