БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 14 g
Капак: 12,3 g
Вместимост: 0,3 l
Вместимост до ръба: 0,45 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%