БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 94,9 g
Капак: 27,3 g
Вместимост: 2,2 l
Вместимост до ръба: 2,6 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%