БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 560 g
Капак: 138 g
Вместимост: 18 l
Вместимост до ръба: 20 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%