БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 475 g
Капак: 137,9 g
Вместимост: 16 l
Вместимост до ръба: 17,8 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%