БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Нетно тегло:
Контейнер без капак: 308 g
Капак: 90,7 g
Вместимост: 10 l
Вместимост до ръба: 11,4 l

ДОПУСКИ:
Размери: +/- 1 mm
Тегло/Вместимост: +/- 5%