Предлагани дебелини - от 6.35 микрона до 13 микрона.

Възможна ширина на ролката - до 1500 мм.