РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

ID - mm OD - mm CD - mm  H - mm Volume - ml/cm3 Lid
55 63,5 61 16 35 61
           

Контейнера и капачката могат да бъдат произведени във всички цветове.

Капачката подлежи на печат.

Контейнера няма оребряване.