Дебелини - от 29 микрона, 35 микрана, 37 микрона и 38 микрона.

Печат - 8 плюс един цвята - UV флексо технологии.

Преговане - обикновено иглено, радиално, линейно, микропреговане, без преговане и други - с коекструдиран полипропилен /използва се за напитки/.